GIỚI THIỆU
Giới thiệu về phần mềm MegaStock
MegaStock là một hệ thống phần mềm sử dụng trong tác nghiệp của công ty chứng khoán được phát triển bởi Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Phần mềm RPS. Hệ thống bao gồm nhiều phần mềm thành phần liên kết với nhau qua các giao diện lập trình API rất linh hoạt....
Xem chi tiết
    YÊU CẦU CÀI ĐẶT
Yêu cầu cài đặt
Để cài đặt được phần mềm MegaStock thì máy tính của bạn phải cài đặt .Net FrameWork 2.0. Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt thì hãy Click vào đây.NET Framework 2.0 để download.
   PHẦN MỀM ADMIN
Giới thiệu về phần mềm MegaStock.Admin
Phần mềm thiết lập thông số của hệ thống với hơn 30 chức năng cho phép ngươi quản trị có thể thiết lập các thông số hoạt động của chương trình. Upload và download các biểu mẫu, khai báo tài khoản truy nhập, phân quyền người dùng.....
Xem chi tiết
   PHẦN MỀM BROKER
Giới thiệu về phần mềm MegaStock.Broker
Đây là phần mềm quản lý nghiệp vụ của các công ty chứng khoán. Phần mềm nằm trên lớp thể hiện dữ liệu. Phần mềm này sử dụng các API của các phần mềm Data Analyze and ReportingBusinessService......
Xem chi tiết
Copyright © 2009 Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Phần mềm RPS
Địa chỉ Số 14 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.