PHẦN MỀM ADMIN
Hãy Click vào Admin để cài đặt và cập nhật phần mềm Admin
Phần mềm thiết lập thông số của hệ thống với hơn 30 chức năng cho phép ngươi quản trị có thể thiết lập các thông số hoạt động của chương trình. Upload và download các biểu mẫu, khai báo tài khoản truy nhập, phân quyền người dùng. Dưới đây là một số chức năng chính:

 • Quản lý người dùng: Người quản trị có thể tạo mới hoặc sửa đổi thông tin về tài khoản đăng nhập vào hệ thống
 • Nhóm người dùng: Người quản trị hệ thống có thể tạo mới hoặc sửa đổi thông tin về nhóm người dùng.
 • Đối tượng bảo mật: Bao gồm tất cả các đối tượng của chương trình quản lý, được chia làm 2 loại chức năng và báo cáo bản kê. Các chức năng ở trong chương trình là các đối tượng quản lý gồm chức năng quản trị và nghiệp vụ. Bản kê là các phiếu được in trực tiếp từ chương trình sau khi thao tác lệnh. Trong loại này có thể chia thành các nhóm nhỏ như: Nhóm kế toán, nhóm NĐT, nhóm môi giới...Người quản trị có thể tạo mới sửa đổi và xóa thông tin về đối tượng
 • Quản lý ngân hàng: Phân hệ này nó cho phép quản lý thông tin về các ngân hàng. Nó gồm các chức năng Tạo mới, sửa đổi và xóa thông tin.
 • Quản lý ngày nghỉ lễ: Phân hệ này cho phép người dùng quản lý các ngày nghỉ lễ của công ty giúp cho việc tính toán các ngày T+1,T+2,T+3....trong chương trình Broker được chính xác. Người dùng có thể Tạo mới, Tìm kiếm, Sửa và Xóa các ngày nghỉ.
 • Quản lý các ngày làm việc: Quản lý các thông tin về ngày làm việc của công ty.
 • Quản lý danh sách các gói cước: Quản lý thông tin về các gói cước mà công ty cung cấp cho khách hàng.
 • Quản lý loại chứng thư: Quản lý thông tin về các loại chứng thư bao gồm: Mã CT, Tên(tiếng việt và tiếng anh). Các thông tin về tiếng anh được sử dụng khi chương trình nâng cấp lên đa ngôn ngữ
 • Quản lý nhóm khách hàng: Quản lý thông tin về các nhóm(hạng) khách hàng trong hệ thống. Các thông tin này sẽ được sử dụng để thiết lập mức ưu tiên khi duyệt lệnh và dùng để tính phí giao dịch
 • Copyright © 2009 Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Phần mềm RPS
  Địa chỉ Số 14 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.