PHẦN MỀM BROKER
Hãy Click vào Broker để cài đặt và cập nhật phần mềm Broker
Đây là phần mềm quản lý nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Phần mềm nằm trên lớp thể hiện dữ liệu. Phần mềm này sử dụng các API của các phần mềm Data Analyze and ReportingBusinessService để thực hiện tác vụ theo yêu cầu của người sử dụng. Phần mềm có giao diện đồ họa hiện đại và tiện lợi. Các phân hệ nghiệp vụ mà Broker cung cấp bao gồm:

 • Quản lý Profile của khách hàng: Phân hệ này cho phép quản lý số lượng không hạn chế thông tin của khách hàng
 • Quản lý tài khoản online: Phân hệ này cho phép tra cứu, thêm mới, cập nhật, tạm dừng... các tài khoản dùng trong giao dịch trực tuyến
 • Quản lý giao dịch cổ phiếu lẻ: Phân hệ này cho phép công ty mở ra các đợt mua lại cổ phiếu lẻ của khách hàng.
 • Quản lý giao dịch tiền của khách hàng: Tất cả các giao dịch tiền của khách hàng được thực hiện thông qua 1 giao diện duy nhất. Các loại giao dịch khác nhau được định nghĩa bởi người quản trị hệ thống. Đối với mỗi giao dịch, ngoài các thông tin về lượng tiền giao dịch và cách hạch toán, hệ thống cho phép người quản trị có thể đặt tham số để mỗi loại giao dịch khác nhau sẽ có những thông tin cần lưu trữ khác nhau. Phân hệ này cũng được xây dựng dựa trên công nghệ ExtProfile.
 • Ứng trước tiền bán chứng khoán: Ngay sau khi lệnh bán chứng khoán được khớp khách hàng có thể đến công ty chứng khoán vay ứng trước tiền bán ngay. Khác với phần mềm khác, khách hàng phải thanh toán khoản tiền ứng trước của mình vào ngày thanh toán cố định. Như vậy trong đa số trường hợp khách hàng phải trả một lượng phí lớn hơn nhiều lần lượng phí mà họ phải trả.
 • Phong tỏa tiền của khách hàng: Phân hệ này cho phép phong tỏa tiền của khách hàng do một lý do đặc biệt nào đó. Lượng tiền bị phong tỏa sẽ không thể giao dịch được nhưng vẫn được tính lãi suất tiền gửi. Việc phong tỏa có thể được thực hiện một phần hay toàn bộ.
 • Lưu ký chứng khoán: Phân hệ này cho phép nhà đầu tư mang chứng khoán chưa được lưu ký tại trung tâm lưu ký tiến hành lưu ký để có thể bắt đầu giao dịch.
 • Rút lưu ký chứng khoán: Cho phép thực hiện thủ tục rút lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư.
 • Thực hiện quyền: Phân hệ này cho phép người sử dụng thiết lập các thông số liên quan đến thực hiện quyền.
 • Chuyển khoản chứng khoán: Phân hệ này cho phép nhà đầu tư có thể chuyển khoản chứng khoán.
 • Phong tỏa chứng khoán: Trong một số trường hợp đặc biệt, CK sở hữu của KH sẽ bị phong tỏa một thời gian. Sau đó số chứng khoán này có thể được giải phong tỏa từng phần hay toàn bộ.
 • Đặt lệnh giao dịch chứng khoán: Khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán, hệ thống sẽ tự động phong tỏa lượng chứng khoán cần thiết nếu là lệnh bán và lượng cần thiết nếu là lệnh mua.
 • Theo dõi kết quả nhập lệnh: Chức năng này cho phép người dùng theo dõi các lệnh không được ghép một cách real time để tiện xử lý các trường hợp lỗi
 • Chức năng thấu chi: Mỗi khách hàng sẽ được cấp một hạn mức và hạn trả thấu chi dựa trên việc khách hàng cam kết và ký hợp đồng với công ty chứng khoán
 • Chức năng cầm cố: Tùy vào nghiệp vụ của từng công ty chứng khoán và ngân hàng RPSoft sẽ tùy biến nghiệp vụ này sao cho phù hợp
 • Báo cáo thống kê: Người dùng có thể tự tạo ra các mẫu biểu báo cáo và nạp vào hệ thống để sử dụng. Đây là một chức năng độc đáo của MegaStock.
 • Copyright © 2009 Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Phần mềm RPS
  Địa chỉ Số 14 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.