GIỚI THIỆU
Giới thiệu về phần mềm MEGASTOCK
MegaStock là một hệ thống phần mềm sử dụng trong tác nghiệp của công ty chứng khoán được phát triển bởi Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Phần mềm RPS. Hệ thống bao gồm nhiều phần mềm thành phần liên kết với nhau qua các giao diện lập trình API rất linh hoạt nhằm cung cấp tất cả các chức năng cần thiết cho công ty chứng khoán trong hoạt động kinh doanh chăm sóc khách hàng của mình.

  • MegaStock được xây dựng với kiến trúc 3 lớp tiên tiến do đó có tính linh hoạt cao và dễ dàng kết nối với các phần mềm của nhà cung cấp thứ 3 như dịch vụ truy vấn thông tin SMS, hệ thống IVR(Interactive Voice Recorded), hệ thống kế toán chuyên nghiệp
  • MegaStock với hàng trăm API có thể tùy biến bởi một nhà cung cấp phần mềm khác hay cán bộ IT của Công ty Chứng khoán.
  • MegaStock được tích hợp với công nghệ ExtProfile cho phép định nghĩa thêm các trường thông tin của các đối tượng dữ liệu trong quá trình hoạt động của chương trình. Trên thực tế đã nảy sinh một nhu cầu rất lớn về việc bổ sung các trường thông tin về KH trong quá trình hoạt động của công ty chứng khoán. Với các phần mềm hiện nay tại Việt Nam, Công ty chứng khoán phải làm việc với đơn vị phát triển phần mềm để lập trình lại để thêm các thông tin này. Với công nghệ ExtProfile cán bộ của công ty chứng khoán chỉ việc kéo thả các trường thông tin cần thiết lên form và khai báo một số tham số là đã có thêm trường thông tin để quản lý.
  • MegaStock được tích hợp với phần mềm báo cáo và phân tích số liệu rất mạnh. Thông tin về khách hàng rất đa dạng và phong phú. Việc phân tích và xoay dữ liệu theo các chiều khác nhau sẽ mang lại rất nhiều thông tin quý giá. Tuy nhiên các phần mềm hiện nay chỉ cung cấp cho người sử dụng một lượng hữu hạn và hạn chế các mẫu biểu phân tích thống kê số liệu. Các mẫu biểu này thường chỉ đáp ứng được các yêu cầu công việc hàng ngày tại các sàn vàng nhưng việc sửa cách trình bày mẫu biểu theo ý muốn của lãnh đạo là rất khó khăn. Thêm nữa mỗi khi nảy sinh yêu cầu mới về phân tích, thống kê số liệu, việc bổ sung các mẫu biểu là điều không thể. Dự đoán trước được điều đó, RPS đã xây dựng một hệ thống báo cáo linh hoạt, có khả năng bổ sung và tùy biến theo yêu cầu của người sử dụng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu về phân tích thống kê số liệu tại hiện tại và tương lai.
  • Copyright © 2009 Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Phần mềm RPS
    Địa chỉ Số 14 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.